Annual Report 2022Download Annual Report as PDF (in Dutch) »


Decisions made by the Board of the LSBR are published in the annual report (in Dutch). The most recent decisions are published on the website (in Dutch).


2023

    Besluiten per email, mei 2023

• Het bestuur besluit om het advies van de Wetenschappelijke Adviesraad over subsidieronde 2022 in zijn geheel over te nemen en de voorgestelde projecten met een subsidie te honoreren. Hierbij zal de toekenning aan de twee fellowships lager zijn om niet boven het vastgestelde toekenningsbudget te komen. [Dit is een aanvulling op de notulen van 2 november 2022].
• Het bestuur besluit, op basis van de positieve beoordelingen van het tussentijdse rapport van het project Transfusion-assocíated circuIatory overload (TACO) – a breathtaking syndrome (Alexander Vlaar, 1931F) door de Wetenschappelijke Adviesraad, de subsidie te continueren.

    Besluiten, Notulen 22 maart 2023

• Het bestuur besluit tot de benoeming van twee nieuwe leden van de Adviesraad.
• Het bestuur besluit om geen wijzigingen in het financieel beheer aan te brengen en ook de voorgenomen uitgaven in de subsidieronde te handhaven.
• Het bestuur besluit een financiële bijdrage aan de Stichting Open Ogen te doen voor de productie van de beoogde film/documentaire “Het Erfgoed van Els Borst’.

    Besluiten per email, februari 2023

• Het bestuur bevestigd het besluit om de subsidievoorwaarden (specifiek artikelen 9.1 en 10.2) van de LSBR niet te wijzigen voor de toekenningen in 2022. Het bestuur zal wel de toon van de tekst heroverwegen.

    Besluiten per email, januari 2023

• Het bestuur gaat akkoord met de voorgestelde verhuizing van Project 2019 onder leiding van C. Margadant en A. Griffioen van het Amsterdam UMC (VUmc) naar het LUMC.

2022

• Zie jaarverslag/annual report 2022 Annual Report