Privacy

Privacybeleid

Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusieresearch (LSBR)

Inleiding

De LSBR hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Op deze pagina kunt u lezen hoe wij omgaan met deze informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze informatie gebruiken.
Daarnaast vindt u hier informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, ze kunt laten wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers zijn.
Verwerking gegevens door de LSBR
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door de LSBR.

Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusieresearch
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

KvK 59080701

Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail () of per post.
Soorten gegevens
Bij het aanbieden van onze diensten maken wij gebruik van verschillende soorten (persoons-)gegevens. Het verschilt per product en/of dienst welke gegevens wij daarbij verwerken.

Er zijn twee soorten gegevens die wij verzamelen te weten:
– Gebruik Website. Bij het gebruik van de website verwerken wij informatie die u achterlaat door onze website te bezoeken door middel van Google Analytics. Zie ook cookie-beleid.
– Gebruik diensten van de LSBR. Voor het op de juiste manier verwerken van subsidieaanvragen wordt gebruik gemaakt van adres- en contactgegevens. Deze gegevens zijn onderdeel van een subsidieaanvraag en worden gedeeld met en vertrouwelijk behandeld door leden van het bestuur en de wetenschappelijke adviesraad, evenals met externe referenten tijdens de beoordelingsprocedure.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken en verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om bepaalde diensten of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen.
– Om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen.
– Om de LSBR activiteiten te evalueren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het maken van beleid.

Niet alle gegevens voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden alleen bewaard ten behoeve van de werking van de website, terwijl andere gegevens voor een analyse of optimalisatie worden gebruikt.
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Cookies

De LSBR maakt ook gebruik van cookies, kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u cookies weigert is het mogelijk dat de website niet naar behoren werkt.
Wij gebruiken cookies alleen voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.

Beveiliging

De LSBR probeert bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd de veiligheid in het oog te houden. We zorgen ervoor dat we ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens voorkomen. Hierbij worden zowel technische- als organisatorische maatregelen genomen, zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, een zeer beperkte groep medewerker met toegang tot de gegevens, enzovoorts.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden.
Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail () of per post naar bovengenoemd adres.
Bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens dient u uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden. Wij kunnen u eventueel vragen om uw verzoek te specificeren. Uitvoering van uw verzoek kan alleen als de gegevens en de specificatie van het verzoek compleet zijn. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u een bericht ter bevestiging. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden ingewilligd. Een verzoek met betrekking tot persoonsgegevens die geen betrekking hebben op u zal worden geweigerd.
Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 24 juli 2018.